Wyniki referendum w sprawie podziału gminy

Wczoraj w naszej gminie odbyło się referendum w sprawie podziału Gminy Czerwionka – Leszczyny na 3 odrębne jednostki. Referendum zostało uznane za nieważne, ze względu na zbyt niską frekwencję.W całej gminie uprawnionych do głosowania było 33272 osób. Obwodowe komisje wyborcze wydały 2317 kart do głosowania. Na TAK było 1472 osób, na NIE 821. 24 głosy były nieważne. Frekwencja w całej gminie wyniosła 6,96 procent.

W Książenicach uprawnionych do głosowania było 2110 osób. Wydano 158 kart. Głosów na TAK było 88, na NIE 68, a 2 głosy były nieważne. Frekwencja w Książenicach wyniosła 7,49%

Dane pochodzą z protokołów zamieszczonych na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny