Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami

Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta zmianę stawki za gospodarowanie odpadami. W związku ze zmianą stawek za wywóz odpadów komunalnych mieszkańcy zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji, to wymóg ustawowy. Dodatkowo opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zaokrąglić do pełnych złotych.Dane dotyczące funkcjonowanie nowej ustawy przedstawiła radnym naczelnik wydziału gospodarowania odpadami Elżbieta Student. „W pierwszym kwartale funkcjonowania nowych przepisów ilość odpadów w naszej gminie wzrosła aż o 41%. W podziale na poszczególne frakcje – odpady zmieszane – wzrost o 16 %, odpady biodegradowalne wzrost o 244%, tworzywa sztuczne – wzrost o 162%, szkoło 77%, papier i tektura – wzrost o 100% i odpady wielkogabarytowe – wzrost o 439%” – wyliczyła E. Student.

W związku ze zmianą stawek za wywóz odpadów komunalnych mieszkańcy zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji, to wymóg ustawowy. Zgodnie z art. 6m ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm. właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

Deklaracje przyjmowane będą od 14 stycznia do 27 stycznia br. w pok. nr 2, 7 oraz w punkcie informacyjnym mieszczącym się na parterze budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9.

Dodatkowo informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zaokrąglić do pełnych złotych ( art.63 § 2 Ordynacji Podatkowej ). Sytuacja ta będzie miała miejsce w przypadku nieruchomości zamieszkiwanych przez jedną bądź trzy osoby. Poniżej przedstawiamy przykłady jak powinno wyglądać wyliczenie opłaty według nowych stawek:

1) W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez 1 osobę:
1 x 10,50zł = 10,50zł
do zapłaty po zaokrągleniu do pełnych złotych 11 zł
(słownie złotych: jedenaście)

2) W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez 2 osoby:
2 x 10,50 zł = 21,00 zł
(słownie złotych: dwadzieścia jeden)

3) W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez 3 osoby:

3 x 10,50zł = 31,50zł
do zapłaty po zaokrągleniu do pełnych złotych 32 zł
(słownie złotych: trzydzieści dwa)

4) W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez 4 osoby:
4 x 10,50 zł = 42,00 zł
(słownie złotych: czterdzieści dwa)

5) W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez 5 osób:
4 x 10,50 zł = 42,00 zł
1 x 8,00 zł = 8,00 zł
do zapłaty 50 zł.
(słownie złotych: pięćdziesiąt)

6) W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez 6 osób:
4 x 10,50 zł = 42,00 zł
2 x 8,00 zł = 16,00 zł
do zapłaty 58 zł.
(słownie złotych: pięćdziesiąt osiem)

7) W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez 7 osób:
4 x 10,50 zł = 42,00 zł
3 x 8,00 zł = 24,00 zł
do zapłaty 66 zł
(słownie złotych: sześćdziesiąt sześć)

8) W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez 8 osób:
4 x 10,50 zł = 42,00 zł
4 x 8,00 zł =32,00 zł
do zapłaty 74 zł
(słownie złotych: siedemdziesiąt cztery).

źródło: www.czerwionka-leszczyny.pl