Terminy odbioru śmieci w 2014 roku

Firma Komart opublikowała na swojej stronie internetowej harmonogram wywozu odpadów z terenu Ksiażenic w 2014 roku.

Harmonogramy można także pobrać w wersji PDF:
Harmonogram 1
Harmonogram 2