Gminny Dzień Edukacji Narodowej w Czerwionce – Leszczynach

15 października w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej w Czerwionce-Leszczynach. Tradycją stało się, że każdego roku za przygotowanie wydarzenia odpowiada inna placówka szkolna. W związku z tym tegoroczne obchody przygotowywali nauczyciele wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Książenicach.Swoje występy uczniowie naszej szkoły rozpoczęli od piosenki, do której słów odniósł się kilkukrotnie w swoich wypowiedział burmistrz Wiesław Janiszewski.

1. Czternastego października wpisujemy do dziennika dobre stopnie wszystkim, co pracują w szkole. Za wysiłki i za trudy nikt nagrody nie odmówi, bo to właśnie w święto Edukacji Narodowej!
Ref. Chociaż trzeba mieć cierpliwość jak aniołów sto, z uśmiechem przekazywać tyle wiedzy, nauczyciel to potrafi bez wyjątku aż do piątku, no a za to od nas szóstka się należy!
2. Kiedy klasa nie pojmuje, że się ,,uje” nie kreskuje lub na lekcji zamiast ciszy znów jest rumor, nauczyciel ze spokojem odczaruje złe nastroje, bo on wie, przez jakie ,,u” się pisze ,,humor”!
3. Czternastego października wpisujemy do dziennika dobre stopnie i pochwały i życzenia: aby co dzień nasza szkoła była fajna i wesoła i by żaden uczeń nie miał w sobie lenia!

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej były dobrą okazją do podsumowań, gratulacji i podziękowań. Burmistrz w swoim wystąpieniu odniósł się do pracy nie tylko nauczycieli ale także pracowników administracji szoły, obsługi i wszystkich stanowiących o szkole i oświacie.Nawiązał również do wydarzeń w przeszłości, dzięki którym oświata w naszej gminie jest w dobrej sytaucji. Dziękował Radzie Miejskiej za przychylne oko, skierowane na oświatę.

Na sali CKE pojawili się także uczniowie, którzy zostali wyróżnieni za bardzo dobre osiągnięcia w nauce i otrzymali stypendium.
Burmistrz gratulując młodym, zdolnym mieszkańcom naszej gminy, gratulował także ich rodzicom, szkołom i nauczycielom, gdyż stypendium to nie tylko
sukces osobisty, ale także sukces nauczycieli, rodziców i szkoły. Życzył także, aby te osiągnięcia wpłynęły na dalszy proces kształcenia.

Na koniec przyszedł czas na podziękowania: „Dziękuję dyrektorom wszystkich placówek oświatowych. Zawsze mówię i powtarzam, gdziekolwiek jestem: mamy najlepszych z możliwych dyrektorów. Macie doskonałą bazę dydaktyczną, świetnych nauczycieli, róbcie wszystko, by utrzymać ten wysoki poziom. Dziękuję nauczycielom. Pamiętajcie o tym, że nauczyciel to nie tylko ten, kto ma uczniów z najlepszymi ocenami, ale także ten, który walczy o jak najlepszą ocenę dla ucznia. Największa satysfakcja jest w momencie, gdy uczeń czyni postępy w nauce, czyli gdy wyciągamy go z ocen niższych na wyższe. Za wszelaką waszą pracę nauczycielską dziękuję. Dziękuję pracownikom administracji i obsługi – niech wasza praca będzie taką, która jest pełna satysfakcji w każdym dniu, w którym do placówki przychodzicie. Dziękuję mojemu zastępcy Andrzejowi Raudnerowi, który odpowiada za oświatę. Dziękuję Iwonie Flajszok, naczelnikowi Wydziału Edukacji w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny – to podziękowanie kieruję jako wyraz pełnego zrozumienia, bo kierowanie oświatą nie jest rzeczą łatwą, a pani to robi bardzo dobrze. Dziękuję również Szkole Podstawowej z Książenic za przygotowanie dzisiejszej uroczystości„.

Do podziękowań i gratulacji dołączył się również przewodniczący Rady Miejskiej Marek Profaska, który przekazał także symboliczny bukiet kwiatów dla dyrektorów i nauczycieli na ręce naczelnik Wydziału Edukacji Iwony Flajszok.

Wśród nauczycieli uhonorowanych Nagrodą Burmistrza znalazła się nauczycielka Szkoły w Książenicach – Pani Małgorzata Kasperska, która prowadzi lekcje z przyrody i muzyki. Natomiast w grupie nauczycieli którzy dołączyli do grona Nauczycieli Mianowanych znalazł się – Pan Tomasz Polok, wuefista SP Książenice.