„NIGDY WIĘCEJ” – program kompleksowych oddziaływań dla rodzin z problemem przemocy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach zaprasza na program kompleksowych oddziaływań dla rodzin z problemami przemocy.W okresie lipiec – grudzień 2014 OSP w Czerwionce – Leszczynach prowadzi program działań przeciwko przemocy w rodzinie. Prowadzone działania to:

    ✔    „Pokonać złość i agresję” – zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży
    ✔    „W krainie dobrych duszków Niebijków„- pogadanki dla dzieci w wieku przedszkolnym
    ✔    „Odzyskać Siebie„- grupa wsparcia dla osób z rodzin dotkniętych przemocą
    ✔    „Przemoc to Nie Moje Imię„- grupa korekcyjno-edukacyjna na zasadach grupy samopomocowej, zajęcia dla osób nieradzących sobie ze złością i agresją
    ✔    „ZOBACZ … USŁYSZ … POWIEDZ …” – otwarte spotkania edukacyjne dla mieszkańców z terenu gminy
    ✔    „Bądź Bezpieczna – Bądź Bezpieczny” – kurs samoobrony dla osób zagrożonych problemem przemocy

Cele projektu:
–    kompleksowa pomoc rodzinom z problemem przemocy;
–    podniesienie świadomości i wiedzy nt. przemocy;
–    wyposażenie w umiejętności obrony przed potencjalnym sprawcą przemocy;
–    kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich i partnerskich;
–    promowanie postaw społecznie akceptowanych;
–    edukacja i uwrażliwienie mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na problem przemocy w rodzinie.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.opsczerwionka-leszczyny.pl oraz pod nr telefonu 32 72 31 678

Działania realizowanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie” edycja 2014 ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej