„Wystawka” odpadów poremontowych i gruzu z zabudowy jednorodzinnej

W miesiącu listopadzie odbędzie się ostatnia w tym roku zbiórka odpadów poremontowych i gruzu bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-­Leszczyny. W Książenicach termin nieszczęśliwie przypada na 03.11 – bezpośrednio po świętach. Poniżej publikujemy informację otrzymaną z Wydziału Gospodarki Odpadami:

Przypominamy Państwu o obowiązku zapewnienia porządku w miejscu gromadzenia odpadów i nie dopuszczania do sytuacji gdzie tzw. „wystawki” wyglądają jak nielegalne wysypiska śmieci, których usunięcie nie jest finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podczas wystawek nie można pozbywać się odpadów zmieszanych i niebezpiecznych. Zbierane będą wyłącznie odpady z gospodarstw domowych pochodzące z drobnych remontów prowadzonych we własnym zakresie.

ODPADY POREMONTOWE, GRUZ

Wystawiamy: 

  • drobny gruz, umywalki, muszle klozetowe,
  • płytki ceramiczne, panele, styropian z ocieplenia budynku, drzwi,
  • okna, armaturę, płyty gipsowe itp.

Nie wystawiamy:

  • papy i innych odpadów niebezpiecznych,
  • szyb, styropianu opakowaniowego itp.

Pamiętajmy, że za uprzątnięcie odpadów wystawionych we wcześniejszym terminie oraz niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny odpowiada właściciel nieruchomości.

Szanowni Mieszkańcy informujemy również, że jeżeli chcecie się pozbyć tychże odpadów w terminie innym niż przewiduje to harmonogram odbioru, należy dostarczyć je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Polnej 6 w dzielnicy Leszczyny od pn. ­ pt. w godz. od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od godz.9.00 do 13.00