„Nadał numerom imiona” – artykuł Karoliny Przewrockiej w Tygodniku Powszechnym

Historia poszukiwań prowadzonych przez Jaki Gantza, które doprowadziły do odsłonięcia drugiej części pomnika na książenickim cmentarzu – zawierającego ustalone nazwiska części ofiar Marszu Śmierci.Pełna treść artykułu dostępna jest pod adresem:

https://www.tygodnikpowszechny.pl/nadal-numerom-imiona-26149