Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla NWR Karbonia

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że na wniosek przedstawicieli NWR Karbonia, toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dębieńsko 1”.

Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Miasta Rybnika, Miasta Knurów oraz Gminy Ornontowice.

Każdy mieszkaniec może zapoznać się z dokumentacją sprawy. Dokumenty znajdują się w siedzibie RDOŚ w Katowicach (adres: Katowice, ul. Dąbrowskiego 22, pok. 405). Od 26 stycznia do 15 lutego br. (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00) można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia, a organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Ponadto prawdopodobnie w ciągu kilku dni, dla zainteresowanych zostanie zorganizowane spotkanie w CKE w Czerwionce.

O toczącym się postępowaniu radni zostali poinformowani na komisjach branżowych oraz na piątkowej sesji Rady Miejskiej. NWR Karbonia posiada od 2008 r.  ważną przez 50 lat koncesję na wydobycie węgla ze złoża Dębieńsko 1. Poprzednia koncepcja wydobycia w oparciu o tzw. upadowe została zaniechana i przystąpiono do opracowania koncepcji, która obecnie jest przedmiotem decyzji środowiskowej. Zakłada ona wydobycie w oparciu o szyby. Prace przy zakładzie wydobywczym miałyby rozpocząć się w 2016 r., wydobycie w roku 2024 i trwać do roku 2058. Poziom wydobycia – 5 mln ton rocznie, z czego 3 mln ton węgla i 2 mln ton kamienia. Przed rozpoczęciem wydobycia wypompowane ma być 400 tys m3 wody z poziomu 700, co umożliwi eksploatację kolejnych pokładów, na których zakończyło się wydobycie zamkniętej kopalni „Dębieńsko”. Szkody górnicze kategorii III wystąpić mogą na terenie Czuchowa, Dębieńska i Leszczyn. W Książenicach, w okresie eksploatacji planowane jest osiadanie w granicach 0-2 m w rejonie ulicy Powstańców, Granicznej, Wolności i Za Torem, co ilustruje poniższa mapa: