Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie boiska przy ul.Słonecznej do wglądu

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego m. in. rejon boiska przy ul. Słonecznej w Książenicach. Z planem można się zapoznać od 07.05 w siedzibie UGiM, Al. Św. Barbary 6 pok Nr 1 w godzinach:
poniedziałki 14:00-17:00, wtorki-piątki od 10:00 do 13:00, dyskusja publiczna nad rozwiązaniami – 18 maja o godz. 16.00 w CKE.Pełna treść obwieszczenia poniżej:

Obwieszczenie