Możliwość zapłaty podatku od nieruchomości w sołtysówce

Pobór podatku rolnego i od nieruchomości od mieszkańców, którzy już otrzymali decyzje podatkowe odbędzie się w sołtysówce w dniu:

15.03.2016 (wtorek) w godz. 18:00 – 19:00

Mieszkańcy, którzy nie otrzymali informacji, ani decyzji będą zobowiązani do zapłaty podatku w terminie 14 dni od otrzymania decyzji


W razie potrzeby ogłaszane będą kolejne terminy poboru podatku.