Konkurs fotograficzno-plastyczny „Pamiątka z Książenic”

Sołtys Książenic ogłasza otwarty konkurs fotograficzno-plastyczny p.t. „Pamiątka z Książenic”. Nagrodzone prace konkursowe zostaną wykorzystane do produkcji materiałów promujących Książenice wśród pielgrzymów i turystów odwiedzających naszą wieś.Celem konkursu jest promocja sołectwa Książenice wśród mieszkańców,turystów i pielgrzymów poprzez prezentację oraz upowszechnianie fotografii oraz prac plastycznych związanych z sołectwem.
Tematem konkursu jest sołectwo Książenice, jego dziedzictwo przyrodnicze,kulturowe, historyczne, dokumentacja różnorodnych wydarzeń sołeckich: np. imprez sportowych, artystycznych, wydarzeń kulturalnych, obiektów zabytkowych, miejsc cennych przyrodniczo lub charakterystycznych sołectwa.

Regulamin konkursu

Formularz złoszenia