Zapraszamy na Zebranie Wiejskie

Sołtys Sołectwa Książenice zawiadamia, że w czwartek, 26 lipca 2018 r. o godz. 18:00 na sali OSP w Książenicach
odbędzie Zebranie Wiejskie. Temat zebrania – informacja o budowie stacji telefonii komórkowej w rejonie ulicy Ogrodowej W Książenicach. Zebranie może podjąć wniosek w tej sprawie w formie uchwały.

Ze statutu sołectwa:

Kompetencją Zebrania Wiejskiego jest wnioskowanie do organów Gminy i Miasta oraz Urzędu Gminy i Miasta i jednostek komunalnych, a także innych jednostek funkcjonujących na obszarze sołectwa, w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej, a w szczególności w sprawach: lokalizacji obiektów o znaczeniu publicznym,

Zapraszamy !