Zapraszamy do udziału w konkursie!

Sołtys i Rada Sołecka we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Leszczyn „Dzwon” organizują konkurs na nadanie nazwy książenickiemu pomnikowi przyrody – lipie przy ulicy Klimka.

Zasady konkursu:

  • Proponowana nazwa ma podkreślić tożsamość drzewa i bezpośrednio nawiązywać do historii Książenic, a w szczególności do osób które przyczyniły się do rozwoju miejscowości oraz zabytków kultury materialnej. Nazwa powinna być w miarę krótka,jedno lub dwuwyrazowa.
  • Zgłoszenia nazwy należy dokonać na Karcie Zgłoszenia (Zał. Nr 1 do regulaminu konkursu) na adres Sołtysa – Książenice, ul. Ks.Pojdy 125 lub poprzez email na adres soltys.ksiazenice@gmail.com
  • Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15.08.2018 r.
  • Ogłoszenie wyników konkursu podczas dożynek 26.08.2018 r.

Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania:

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!