Program „Czyste Powietrze”

24 września 2018 o godz. 18;00 w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym przy ul. 3 Maja 36d w Czerwionce odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze”.

Program „Czyste Powietrze” realizowany jest przez Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska S.A.

W ramach Programu dofinansowaniem zostaną objęte prace w zakresie kompleksowej termomodernizacji, wymiany palenisk oraz montażu odnawialnych mikroźródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Program realizowany będzie w latach 2018 – 2029, jego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń.

W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane założenia Programu, omawiane będą rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, a także przedstawiony zostanie sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Spotkania prowadzone będą przez przedstawicieli wojewódzkich funduszu ochrony środowiska a także przez ekspertów MŚ, NFOŚiGW. oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. Spotkanie będzie okazją do zadawania pytań i uzyskiwania informacji niezbędnych dla wypełnienia wniosków i skorzystania z Programu.  Prowadzący spotkania eksperci przedstawią również problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych w tym  skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk.

Więcej o programie można przeczytać na: https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

info za: www.czerwionka-leszczyny.pl