II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa Książenic

Sołtys Książenic wraz z Radą Sołecką zaprasza wszystkich chętnych do udziału w II Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa Książenic. Turniej odbędzie się 10 listopada o godz. 10:00 w sali OSP Książenice.

Organizatorem Turnieju jest Sołtys i Rada Sołecka we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Książenicach.

Rozgrywki planowane są w kilku grupach wiekowych:

  • dzieci ze szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • młodzież ze szkół średnich
  • 18 +

przy czym organizator zastrzega sobie prawo do podziału na inne grupy w zależności od liczby zgłoszonych uczestników.

Jak zgłosić swój udział w turnieju? 
Sprawa jest bardzo prosta. Należy pobrać kartę zgłoszeniową, dostępną na naszej stronie internetowej (link poniżej), wypełnić i wysłać mailowo na adres: 
soltys.ksiazenice@gmail.com bądź dostarczyć osobiście do Sołtysa do dnia 06 listopada 2018.

Zapraszamy do rywalizacji i wspólnej zabawy!

Do pobrania:
Karta zgłoszeniowa
Regulamin

Turniej jest współfinansowany ze środków Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.