Dziękujemy za udział w Sołeckich Dożynkach 2019

Sołtys Książenic składa gorące podziękowania współorganizatorom i uczestnikom dożynek: Księdzu Proboszczowi, Służbie Liturgicznej i kościelnej, pocztom sztandarowym, chórowi Vox Cordis, Starostom Dożynek, Radzie Sołeckiej, Kołu Gospodyń Wiejskich, Klubowi Sportowemu LKS „Unia” Książenice, OSP Książenice, Zespołowi Śpiewaczemu Książeniczanki, ofiarodawcom płodów rolnych i kwiatów oraz zboża do korony, wykonawcom korony dożynkowej, sponsorom, władzom gminnym i powiatowym, uczestnikom korowodu, mieszkańcom oraz gościom, którzy licznie uczestniczyli we Mszy Św., biesiadzie i zabawie oraz w różny sposób przyczynili się do ich uświetnienia. Specjalne podziękowania za obsługę gastronomiczną i wszelką pomoc skierowane są do Restauracji Książęca.

Sponsorami tegorocznych dożynek byli:

  • Mieszkańcy Książenic decydujący o przeznaczeniu funduszu sołeckiego
  • Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
  • Miejski Ośrodek Kultury
  • Sołtys i Rada Sołecka Książenic
  • Restauracja Książęca
  • Mirosław Kotula Sklep SPAR
  • Czesław Wałach, Piekarnia
  • Krystian Wałach