Zapraszamy na Zebranie Wiejskie

Sołtys Sołectwa Książenice zawiadamia, że w dniu 17 września 2019 r. (wtorek) o godz. 18:00 w sali OSP w Książenicach odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Tematem zebrania będzie:

  • podział środków z funduszu sołeckiego na rok 2020
  • wybór delegata na Walne Zebranie Gminno-Miejskiej Spółki Wodnej Czerwionka-Leszczyny na lata 2020-2024.

Serdecznie zapraszamy!