Zbliża się termin zapłaty za śmieci

Opłaty za wywóz śmieci można uiścić w sołtysówce w dniach:
10.10.2019 (czwartek) w godz. 17.00-19.00
11.10.2019 (piątek) w godz. 17.00-19.00

Niniejsza rata opłacana jest w dotychczasowej wysokości, podwyżka od stycznia