Zbliża się termin zapłaty podatku od nieruchomości.

W związku z pandemią koronawirusa uprasza się mieszkańców o dokonywanie wpłat przez internet. W wyjątkowych sytuacjach możliwe będzie uiszczenie podatku rolnego i od nieruchomości w sołtysówce w dniach:

  • 12.05.2020 (wtorek) w godz. 17:00 – 18:00
  • 13.05.2020 (środa) w godz. 17:00 – 18:00

Wprowadza się specjalne zasady – skrócone godziny przyjmowania wpłat oraz ograniczenia w przebywaniu w sołtysówce. W trakcie dokonywania wpłaty, w sołtysówce może być obecna tylko jedna osoba, pozostałe powinny oczekiwać na zewnątrz budynku, zachowując przepisowy dystans.

Uprasza się o przestrzeganie godzin wpłat, nie gromadzenie się wcześniej i przestrzeganie przepisów.