Pismo Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach

W związku z nasileniem wstrząsów generowanych eksploatacją prowadzoną przez KWK Knurów -Szczygłowice, po rozmowie z Dyrekcją kopalni i otrzymaniu niezadowalających wyjasnień, sołtys i radny Marek Szczech skierował do Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach następujące pismo:

http://pub.ksiazenice.net.pl/2020/pismo_oug.pdf

W odpowiedzi Dyrektor OUG w Gliwicach pisze:

https://ksiazenice.net.pl/wp-content/uploads/2020/05/odp_oug.pdf

Warto jeszcze przeczytać wcześniejsze pismo JSW S.A. w sprawie wstrząsów

https://www.czerwionka-leszczyny.pl/urzad/aktualnosci/Pismo-JSW-SA-ws.-wstrzasow/idn:8134