Zapraszamy na Zebranie Wiejskie

Sołtys Sołectwa Książenice zawiadamia, że w dniu 23 września 2021 r. (czwartek) o godz. 18:00 w sali OSP w Książenicach odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Tematem zebrania będzie:

  • Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej
  • Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2022

Serdecznie zapraszamy!