Konsultacje w sprawie terenu dookoła boiska

W dniu 19.09 zakończył się kolejny etap rozbudowy boiska w Książenicach. Zebranie Wiejskie w dniu 23.09.2021 zdecydowało o przeznaczeniu kwoty funduszu sołeckiego w wysokości ok. 48 000 zł w roku 2022 na budowę miejsca spędzania czasu wolnego obok boiska.

Czas pomyśleć o kompleksowym zagospodarowaniu tego terenu. Co chcielibyśmy tu mieć?

Sołtys Książenic zwraca się do wszystkich osób, które mają jakiekolwiek pomysły na wykorzystanie tego miejsca, aby przesłały te pomysły na adres soltys.ksiazenice@gmail.com do dnia 17.10.2021 włącznie. Pomysły będą przepracowane przez Radę Sołecką we współpracy ze zgłaszającymi. Mile widziana wstępna wycena pomysłu. Poszukiwane są także osoby, które potrafiłyby naszkicować jakąś koncepcję zagospodarowania tego terenu lub w późniejszym czasie wykonać projekt.

Link do mapy z możliwością pomiaru odległości:

https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?link=AA6B0B048DC3