październik 2023

Wybory Parlamentarne 2023

Statystyki przedwyborcze Liczba mieszkańców – 2679Liczba wyborców – 2074 Frekwencja do godz. 12:00 – 19,95%do godz. 17:00 – 59,10%Ogólnie w…Wybory Sołtysa 12.11.2023

Zgodnie ze znowelizowanym statutem sołectwa Książenice, na ostatniej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę odnośnie terminu wyborów sołtysa, ustalając go w…