Informacja


Budżet na rok 2024 przyjęty !

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczynamy realizację następujących inwestycji Dla Książenic: termomodernizacja budynku sali OSP, adaptacja pomieszczeń sali OSP, rozbiórka starej…Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg w Zarządzie Dróg i Służbach Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach prowadzi swoją działalność całodobowo pod numerami telefonów: 42-77-543; 42-72-743 – dotyczy dróg gminnych. Sprawy związane…


Zebranie wyborcze wybrało nową Radę Sołecką

Wczoraj odbyło się zebranie wyborcze, na które przybyło 102 mieszkańców Książenic. Wybrano pomyślnie nową Radę Sołecką, a to oznacza że stara Rada Sołecka po 7 latach kończy chyba najdłuższą w historii Książenic kadencję (kadencja powinna zakończyć się w roku 2020, ale przez pandemię koronawirusa została przedłużona).