Informacja


Wybory Sołtysa 2023

Wczoraj w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Książenicach odbyły się wybory Sołtysa, w który udział wzięli: dotychczasowy Sołtys Marek Szczech…
Wybory Sołtysa 12.11.2023

W niedzielę 12.11.2023 w godzinach 8.00-18.00 w lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej w Książenicach odbędą się wybory sołtysa. Zgłosiło się…


Wybory Parlamentarne 2023

Statystyki przedwyborcze Liczba mieszkańców – 2679Liczba wyborców – 2074 Frekwencja do godz. 12:00 – 19,95%do godz. 17:00 – 59,10%Ogólnie w…Wybory Sołtysa 12.11.2023

Zgodnie ze znowelizowanym statutem sołectwa Książenice, na ostatniej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę odnośnie terminu wyborów sołtysa, ustalając go w…