Spotkanie opłatkowe dla seniorów i osób samotnych

Grudzień, to w szkole miesiąc pełen wydarzeń i imprez szkolnych. Jedną z nich było „Spotkanie opłatkowe dla starszych i samotnych mieszkańców miejscowości”, które odbyło się 11.12.2013 r.W naszej szkole spotkania takie organizujemy co roku od 15 lat. Co roku w tym spotkaniu udział bierze około 100 mieszkańców i zaproszeni goście. W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas:

P. Edward Kucharczyk – radny,
P. Marek Szczech – sołtys,
Ks. Proboszcz Roman Laksa,
P. Czesław Wałach – właściciel piekarni,
Zespół Śpiewaczy Książeniczanki,
emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.

Sponsorami tej imprezy zawsze są: Ks. Proboszcz Roman Laksa i P. Czesław Wałach nasz książenicki piekarz. W organizacji tego spotkania nieodzowni są Rodzice naszych uczniów, będący członkami Rady Rodziców, którzy czuwają nad obsługą tej imprezy. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły też zawsze ofiarują swoje zaangażowanie i pracę na rzecz tej uroczystości. Uczniowie przygotowują salę gimnastyczną na przyjęcie gości i przedstawienie jasełkowe, pod czujnym okiem mgr Elżbiety Matuszczyk i mgr Małgorzaty Kasperskiej. Przyjmowanie co roku tylu zacnych gości, uczy młode pokolenie szacunku dla seniorów i tradycji, bo organizacja tego rodzaju spotkania weszła już na stałe do szkolnego kalendarza imprez środowiskowych, które z przyjemnością radością organizujemy. W trakcie imprezy uczniowie z koła plastycznego organizują kiermasz kartek i ozdób świątecznych, a dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na nagrody dla wyróżnionych i nagrodzonych prac plastycznych w ramach szkolnego „Konkursu na kartkę bożonarodzeniową i ozdobę bożonarodzeniową”. Konkurs ten również organizowany jest od wielu lat pod nadzorem mgr Krystyny Szulc. Atmosfera podczas tego spotkania jest jedyna i niepowtarzalna. Są kolędy, jest opłatek, szopka bożonarodzeniowa i są aktorzy, którzy wcielają się w role ówczesnych aniołów, pasterzy, trzech króli i Świętej rodziny. Organizatorzy tego spotkania serdecznie dziękują wszystkim zaproszonym mieszkańcom i gościom za chęć uczestnictwa i wspólne kolędowanie.

Zapraszamy do Galerii zdjęć ze spotkania opłatkowego