Zbliża się termin zapłaty opłaty za śmieci

Opłatę za śmieci można uiścić w sołtysówce w dniach:
10.01.2014 (piątek) w godz. 17:00 – 19:00
11.01.2014 (sobota) w godz. 13:00 – 15:00
13.01.2014 (poniedziałek) w godz. 17:00 – 19:00
14.01.2014 (wtorek) w godz. 17:00 – 19:00

W związku z wejściem w życie, w dniu 13.01.2014 r., uchwały o zmianie stawek,
w sołtysówce będzie można odebrać druk, lub pozostawić wypełnioną deklarację
o wysokości opłaty, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Druk deklaracji jest taki sam, jak ostatnio, ale algorytm obliczenia opłaty jest nieco inny. W związku z powyższym, w specyficzny sposób trzeba będzie wypełnić część D:

Przykład 1: Jedna osoba

Przykład 2: Pięć osób

Szczegółowe informacje nt. zmiany stawki można znaleźć tutaj