Plac przed ośrodkiem zdrowia i biblioteką wyłożony kostką!

Zakończyła się realizacja tegorocznej inwestycji z funduszu sołeckiego w Książenicach.

Zeszłoroczne Zebranie Wiejskie zdecydowało, żeby kwotę 52 728,50 przeznaczyć na utwardzenie placu przed ośrodkiem zdrowia i biblioteką.

Po otwarciu ofert w przetargu okazało się, że przeznaczona kwota jest za mała na realizację zadania w całości. Dzięki staraniom Sołtysa, Burmistrz zdecydował, żeby nie dzielić zadania na kolejne lata, a Rada Miejska na majowej sesji zaakceptowała zmiany w budżecie pozwalające dołożyć brakujące 40 000 zł. Firma PREINSTAL ROBOTY INŻYNIERSKIE z Cieszyna, która wygrała przetarg, mogła przystąpić do działania i za kwotę 91 755,54 zł wykonała brukowanie placu wraz z odwodnieniem.